Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse [...] Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU - mod en mere integreret industripolitisk [...] KOM(2005) 474 endelig
FP6

Meddelelse [...] Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Politiske rammer til styrkelse af fremstillingsindustrien i EU - mod en mere integreret industripolitisk [...] KOM(2005) 474 endelig

Funded under: FP6-INNOVATION

Download application/pdf (232755)

Record Number: 7251 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument