Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks - süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale, KOM(2005) 474 lõplik
FP6

Komisjoni teatis Ühenduse Lissaboni programmi rakendamine: raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks - süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale, KOM(2005) 474 lõplik

Funded under: FP6-INNOVATION

Download application/pdf (232755)

Record Number: 7251 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument