Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri - mot en mer integrerad industripolitik, KOM(2005) 474 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri - mot en mer integrerad industripolitik, KOM(2005) 474 slutlig

Funded under: FP6-INNOVATION

Download application/pdf (232755)

Record Number: 7251 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top