Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Meddelelse fra kommissionen til [...]: Mere forskning og innovation - investering i vækst og beskæftigelse: En fælles tilgang, KOM(2005) 488 endelig
FP6

Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Meddelelse fra kommissionen til [...]: Mere forskning og innovation - investering i vækst og beskæftigelse: En fælles tilgang, KOM(2005) 488 endelig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (234127)

Record Number: 7253 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument