Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: Komisjoni teatis nõukogule, [...] Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni - investeerimine kasvu ja tööhõivesse: Ühtne lähenemisviis KOM (2005) 488 (lõplik)
FP6

Ühenduse Lissaboni kava rakendamine: Komisjoni teatis nõukogule, [...] Rohkem teadusuuringuid ja innovatsiooni - investeerimine kasvu ja tööhõivesse: Ühtne lähenemisviis KOM (2005) 488 (lõplik)

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (234127)

Record Number: 7253 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top