Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Komission tiedonanto [...] Lisää tutkimusta ja innovaatiota - Investointi kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen lähestymistapa KOM(2005) 488 lopullinen
FP6

Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: Komission tiedonanto [...] Lisää tutkimusta ja innovaatiota - Investointi kasvuun ja työllisyyteen: Yhteinen lähestymistapa KOM(2005) 488 lopullinen

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (234127)

Record Number: 7253 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top