Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Uitvoering van het communautair Lissabon-programma: Mededeling [...] Meer onderzoek en innovatie - Investeren voor groei en werkgelegenheid: een gemeenschappelijke aanpak, COM(2005) 488 definitief
FP6

Uitvoering van het communautair Lissabon-programma: Mededeling [...] Meer onderzoek en innovatie - Investeren voor groei en werkgelegenheid: een gemeenschappelijke aanpak, COM(2005) 488 definitief

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (234127)

Record Number: 7253 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument