Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Meddelande från kommissionen [...] Mer forskning och innovation - Att investera i tillväxt och sysselsättning: En gemensam strategi, KOM(2005) 488 slutlig
FP6

Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Meddelande från kommissionen [...] Mer forskning och innovation - Att investera i tillväxt och sysselsättning: En gemensam strategi, KOM(2005) 488 slutlig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (234127)

Record Number: 7253 / Last updated on: 2006-03-20
Category: comDocument