Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle ja euroopan [...] Ulkoinen toimi: Temaattinen ohjelma ympäristöalan ja luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa varten, KOM(2006) 20 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle ja euroopan [...] Ulkoinen toimi: Temaattinen ohjelma ympäristöalan ja luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa varten, KOM(2006) 20 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (244166)

Record Number: 7258 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top