Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mededeling van de commissie aan de [...] Extern optreden: thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie, COM(2006) 20 definitief
FP6

Mededeling van de commissie aan de [...] Extern optreden: thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie, COM(2006) 20 definitief

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (244166)

Record Number: 7258 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument