Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet, Yttre åtgärder: Tematiskt program för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi, KOM(2006) 20 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet, Yttre åtgärder: Tematiskt program för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi, KOM(2006) 20 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (244166)

Record Number: 7258 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top