Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til [...] om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af [...], KOM(2005) 705 endelig
FP7

Forslag til [...] om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af [...], KOM(2005) 705 endelig

Funded under: FP7

Download application/pdf (226908)

Record Number: 7259 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument