Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek [...]millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007�2013) meetmetes osalemise ning [...], KOM(2005) 705 lõplik
FP7

Ettepanek [...]millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Ühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007�2013) meetmetes osalemise ning [...], KOM(2005) 705 lõplik

Funded under: FP7

Download application/pdf (226908)

Record Number: 7259 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument