Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus [...] säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten [...], KOM(2005) 705 lopullinen
FP7

Ehdotus [...] säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten [...], KOM(2005) 705 lopullinen

Funded under: FP7

Download application/pdf (226908)

Record Number: 7259 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top