Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till [...] Förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007�2013), KOM(2005) 705 slutlig
FP7

Förslag till [...] Förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i sjunde ramprogrammet och för spridning av forskningsresultat (2007�2013), KOM(2005) 705 slutlig

Funded under: FP7

Download application/pdf (226908)

Record Number: 7259 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument