Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen til rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske [...] Fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse: Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse, KOM(2005) 666 endelig
FP6

Meddelelse fra Kommissionen til rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske [...] Fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse: Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse, KOM(2005) 666 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top