Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- [...] Ressursside säästev kasutamine: jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia, KOM(2005) 666 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- [...] Ressursside säästev kasutamine: jäätmetekke vältimise ja jäätmete ringlussevõtu temaatiline strateegia, KOM(2005) 666 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (265384)

Record Number: 7260 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument