Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan, [...] Resurssien kestävän käytön edistäminen: jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia, KOM(2005) 666 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan, [...] Resurssien kestävän käytön edistäminen: jätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskeva teemakohtainen strategia, KOM(2005) 666 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (265384)

Record Number: 7260 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top