Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the [...] Taking sustainable use of resources forward: A Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste, COM(2005) 666 final] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission to the [...] Taking sustainable use of resources forward: A Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste, COM(2005) 666 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Pobierz application/pdf (265384)

Numer rekordu: 7260 / Ostatnia aktualizacja: 2006-03-21
Kategoria: comDocument