Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen till Rådet, [...] Att främja ett hållbart resursutnyttjande: En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall, KOM(2005) 666 slutlig
FP6

Meddelande från Kommissionen till Rådet, [...] Att främja ett hållbart resursutnyttjande: En temainriktad strategi för förebyggande och materialåtervinning av avfall, KOM(2005) 666 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (265384)

Record Number: 7260 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top