Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia, KOM(2005) 670 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele: Loodusvarade säästva kasutamise temaatiline strateegia, KOM(2005) 670 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (235506)

Record Number: 7261 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top