Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä [...] Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia, KOM(2005) 670 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille, euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä [...] Luonnonvarojen kestävää käyttöä koskeva teemakohtainen strategia, KOM(2005) 670 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (235506)

Record Number: 7261 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument