Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala [...] En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser, KOM(2005) 670 slutlig
FP6

Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala [...] En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser, KOM(2005) 670 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (235506)

Record Number: 7261 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument