Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Forslag til Rådets Direktiv om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt brændsel, KOM(2005) 673 endelig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (207393)

Record Number: 7262 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top