Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek: Nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta, KOM(2005) 673 lõplik
FP6

Ettepanek: Nõukogu direktiiv radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse vedude järelevalve ja kontrolli kohta, KOM(2005) 673 lõplik

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (207393)

Record Number: 7262 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top