Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Neuvoston Direktiivi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta, KOM(2005) 673 lopullinen
FP6

Ehdotus Neuvoston Direktiivi radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta, KOM(2005) 673 lopullinen

Funded under: FP6-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top