Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, KOM(2005) 673 slutlig
FP6

Förslag till Rådets Direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, KOM(2005) 673 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (207393)

Record Number: 7262 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top