Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Förslag till Rådets Direktiv om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle, KOM(2005) 673 slutlig

Funded under: FP6-EURATOM

Download application/pdf (207393)

Record Number: 7262 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument