Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere vejtransportkøretøjer (forelagt af Kommissionen) KOM(2005) 634 endelig
FP6

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere vejtransportkøretøjer (forelagt af Kommissionen) KOM(2005) 634 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (175494)

Record Number: 7263 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument