Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere vejtransportkøretøjer (forelagt af Kommissionen) KOM(2005) 634 endelig
FP6

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om fremme af renere vejtransportkøretøjer (forelagt af Kommissionen) KOM(2005) 634 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top