Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta (komisjoni esitatud) KOM(2005) 634 lõplik
FP6

Ettepanek Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta (komisjoni esitatud) KOM(2005) 634 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top