Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Ettepanek Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike maanteeveokite edendamise kohta (komisjoni esitatud) KOM(2005) 634 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (175494)

Record Number: 7263 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument