Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi saastuttamattomien maantieajoneuvojen edistämisestä (komission esittämä) KOM(2005) 634 lopullinen
FP6

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi saastuttamattomien maantieajoneuvojen edistämisestä (komission esittämä) KOM(2005) 634 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (175494)

Record Number: 7263 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument