Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone voertuigen voor wegvervoer (door de Commissie ingediend) COM(2005) 634 definitief
FP6

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone voertuigen voor wegvervoer (door de Commissie ingediend) COM(2005) 634 definitief

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (175494)

Record Number: 7263 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top