Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vihreä Kirja: Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä, KOM(2005) 637 lopullinen
FP6

Vihreä Kirja: Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä, KOM(2005) 637 lopullinen

Funded under: FP6-LIFESCIHEALTH

Download application/pdf (253990)

Record Number: 7264 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top