Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Publikacje
  • [Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the review of the Sustainable Development Strategy: A platform for action, COM(2005) 658 final] - Polish version
FP6

[Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the review of the Sustainable Development Strategy: A platform for action, COM(2005) 658 final] - Polish version

Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV

Pobierz application/pdf (353254)

Numer rekordu: 7265 / Ostatnia aktualizacja: 2006-03-21
Kategoria: comDocument