Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet: om översyn av strategin för en hållbar utveckling, Handlingsram, KOM(2005) 658 slutlig
FP6

Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet: om översyn av strategin för en hållbar utveckling, Handlingsram, KOM(2005) 658 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (353254)

Record Number: 7265 / Last updated on: 2006-03-21
Category: comDocument