Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration: "Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet" Ansökningsomgångens titel: PRO IN
FP6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration: "Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet" Ansökningsomgångens titel: PRO IN

Funded under: FP6-INNOVATION

Download application/zip (147214)

Record Number: 7277 / Last updated on: 2006-03-28
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top