Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet [...] Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring, KOM(2006) 33 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til rådet, europa-parlamentet [...] Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring, KOM(2006) 33 endelig

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (170025)

Record Number: 7361 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument