Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja [...] Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: ettevõtliku meelelaadi edendamine hariduse ja õppimise kaudu, KOM(2006) 33 lõplik
FP6

Komisjoni teatis nõukogule, euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja [...] Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: ettevõtliku meelelaadi edendamine hariduse ja õppimise kaudu, KOM(2006) 33 lõplik

Funded under: FP6-SME

Download application/pdf (170025)

Record Number: 7361 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top