Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, [...] Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande, KOM(2006) 33 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till rådet, europaparlamentet, [...] Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: Främja entreprenörstänkande genom utbildning och lärande, KOM(2006) 33 slutlig

Funded under: FP6-SME
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top