Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP6

Meddelelse fra Kommissionen: En EU-strategi for biobrændstoffer [SEK(2006) 142] KOM(2006) 34 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (246157)

Record Number: 7362 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument