Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ettepanek Nõukogu Määrus (Euratom) millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) [...] KOM(2006) 42 lõplik
FP7

Ettepanek Nõukogu Määrus (Euratom) millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007-2011) [...] KOM(2006) 42 lõplik

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (211130)

Record Number: 7363 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top