Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus Neuvoston Asetus (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön (2007�2011) [...] KOM(2006) 42 lopullinen
FP7

Ehdotus Neuvoston Asetus (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön (2007�2011) [...] KOM(2006) 42 lopullinen

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (211130)

Record Number: 7363 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument