Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op [...] COM(2006) 42 definitief
FP7

Voorstel voor een Verordening (Euratom) van de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op [...] COM(2006) 42 definitief

Funded under: FP7-EURATOM
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top