Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Förordning (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för [...] KOM(2006) 42 slutlig
FP7

Förslag till Rådets Förordning (Euratom) om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för [...] KOM(2006) 42 slutlig

Funded under: FP7-EURATOM

Download application/pdf (211130)

Record Number: 7363 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top