Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...], KOM(2006) 50 endelig
FP6

Meddelelse fra kommissionen til europa-parlamentet i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på [...], KOM(2006) 50 endelig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (142581)

Record Number: 7364 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument