Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis euroopa parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest [...] KOM(2006) 50 lõplik
FP6

Komisjoni teatis euroopa parlamendile EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel nõukogu ühise seisukoha kohta mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest [...] KOM(2006) 50 lõplik

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (142581)

Record Number: 7364 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top