Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2006) 50 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto euroopan parlamentille EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta [...] KOM(2006) 50 lopullinen

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (142581)

Record Number: 7364 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument