Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • A bizottság közleménye az európai parlamentnek az EK-szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a felszín alatti vizek szennyezés [...] COM(2006) 50 végleges
FP6

A bizottság közleménye az európai parlamentnek az EK-szerzodés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján a Tanácsnak a felszín alatti vizek szennyezés [...] COM(2006) 50 végleges

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (142581)

Record Number: 7364 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top