Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelande från kommissionen till europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av [...] KOM(2006) 50 slutlig
FP6

Meddelande från kommissionen till europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av [...] KOM(2006) 50 slutlig

Funded under: FP6-SUSTDEV

Download application/pdf (142581)

Record Number: 7364 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument