Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komisjoni teatis [...] seoses "Intelligentse auto" algatusega "Teadlikkuse tõstmine: info- ja sidetehnoloogia targemate, turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate sõidukite tarbeks", KOM(2006) 59 lõplik
FP6

Komisjoni teatis [...] seoses "Intelligentse auto" algatusega "Teadlikkuse tõstmine: info- ja sidetehnoloogia targemate, turvalisemate ja keskkonnasõbralikumate sõidukite tarbeks", KOM(2006) 59 lõplik

Funded under: FP6-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top