Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille [...]: Älyautoaloite -"Tieto- ja viestintätekniikkaa älykkäämpiä, turvallisempia ja puhtaampia autoja varten" KOM(2006) 59 lopullinen
FP6

Komission tiedonanto neuvostolle, euroopan parlamentille [...]: Älyautoaloite -"Tieto- ja viestintätekniikkaa älykkäämpiä, turvallisempia ja puhtaampia autoja varten" KOM(2006) 59 lopullinen

Funded under: FP6-IST

Download application/pdf (167563)

Record Number: 7365 / Last updated on: 2006-04-27
Category: comDocument